Zaangażowanie

Zaangażowani, czyi ci, którzy podchodzą do swojej pracy z energią, oddaniem i skupieniem, są bardziej otwarci na nowe informacje, bardziej efektywni i chętni robić więcej niż się od nich wymaga. Ponadto, podejmują inicjatywę, aby urozmaicić swoje środowisko pracy tak, by pozostawać wciąż zaangażowanym.